Ombud och uppdrag
i kommunerna:


Personliga ombud arbetar för:

 

  • att du ska få det stöd av samhället som du behöver, vill ha och har laglig rätt till.
  • att du ska ha inflytande och kontroll över ditt eget liv.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.